اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۳۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۳۲۹۴۵ ۰

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، پاساژ ابوالفضل راهرو دست چپ ، پلاک 5

فروشگاه پلی تکنیک

تلفن

  • ۳۳۹۹۳۰۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۴۳۲۹۴۵ ۰

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، پاساژ ابوالفضل راهرو دست چپ ، پلاک 5